FinPros

Regulovaný Makléř

'FinPros.com' je doména vlastněná a provozovaná společností 'FinPros Financial Ltd', společností s registračním číslem: 8429300-1. Naše sídlo je na adrese CT House, Office 9A, Providence, Mahé, Seychely. Společnost je regulována Úřadem pro Finanční Služby (‘FSA’) jako obchodník s cennými papíry. Naše licenční číslo obchodníka s cennými papíry je SD087.

Regulační Rámec

FinPros působí podle zákona o cenných papírech a nařízení o cenných papírech ve své jurisdikci. Naše produkty a služby nabízíme v souladu s podmínkami uvedenými v právních dokumentech níže.

Regulatory Framework
Security of Funds and Dealing

Zabezpečení Finančních Prostředků a Obchodů

Jsme známí tím, že hrajeme podle pravidel, a proslulí tím, že nikdy necouváme, ať se děje cokoliv.

Jako licencovaného makléř je naší nejvyšší prioritou zajistit ochranu finančních prostředků všech klientů. Z tohoto důvodu držíme vaše peníze mimo naše vlastní prostředky na samostatných bankovních účtech a přijímáme velká opatření, abychom zajistili, že všechny vklady jsou zcela bezpečné.

Máme zavedené pojištění profesní odpovědnosti, které splňuje požadavky na pojištění podle oddílu 73 zákona o cenných papírech z roku 2007. Toto pojištění kryje nároky související s jednáním našich současných i minulých zaměstnanců.

Vyřizování Stížností

Jakákoli stížnost nebo spor mezi námi bude řešen v souladu s našimi “Zásadami a postupy vyřizování stížností”.

Klienti nás mohou upozornit, pokud chtějí vznést stížnost, odesláním online tiketu přes klientský portál v kategorii 'stížnosti’. Nebo nám pošlete e-mail na adresu [email protected].

Ujistěte se, že předkládáte veškeré záznamy, které společnosti pomohou při vyšetřování takových stížností. Společnost prošetří jakoukoli stížnost nebo spor a informuje klienty o výsledcích. Naše postupy jsou navrženy pro spravedlivé a rychlé vyřizování stížností.

Pokud Klient není spokojen s jednáním Společnosti, může věc postoupit FSA k dalšímu prošetření.